กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กอร.รส. ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาควรนำอาหารแห้งและเครื่องดื่มมาบริจาคแทนอาหารที่ปรุงสำเร็จ เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายและความปลอดภัยในสุขภาพประชาชน

วันที่ 27 ต.ค. 2559 14:23:29 (จำนวนคนอ่าน 434 คน)

                                                                        ข่าวที่ ๑๐๗ / ๒๕๕๙
  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
กอร.รส. ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาควรนำอาหารแห้งและเครื่องดื่มมาบริจาคแทนอาหารที่ปรุงสำเร็จ เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายและความปลอดภัยในสุขภาพประชาชน
 
         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ว่าขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่จะนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริจาค เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายและความปลอดภัยในสุขภาพประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพฯ ควรบริจาคเป็นอาหารแห้งและเครื่องดื่มแทนอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว หรือเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร ผักสด เนื้อสัตว์ โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคและแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณสนามหลวง (บริเวณหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสามารถบริจาคได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โดยนำสิ่งของบริจาคเข้าทางประตูด้านถนนพระอาทิตย์ หรือติดต่อที่ ๐ ๒๖๑๓ ๓๙๒๘ หรือ ๐๙ ๕๔๗๙ ๗๐๓๔
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                   ญาณี จันทร์กล่ำ /ข่าว
                                                                                   วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th