กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
ขอความร่วมมือประชาชนที่มีโรคประจำตัวเตรียมยามาให้พร้อม

วันที่ 26 ต.ค. 2559 16:05:09 (จำนวนคนอ่าน 371 คน)

ข่าวที่ ๑๐๒ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๐ น.
 
          ขอความร่วมมือประชาชนที่มีโรคประจำตัวเตรียมยามาให้พร้อม กระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนที่มาลงนามแสดงความอาลัย และถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง หากใครมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยามาให้พร้อม
          รัฐบาล โดย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าประชาชนที่มาร่วมพิธี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมร่างกาย และเตรียมอุปกรณ์ประจำตัวให้พร้อม อาทิ ร่ม หมวก ชุดกันฝน น้ำดื่ม อาหาร ให้เพียงพอ และควรเขียนข้อมูลโรคประจำตัว การแพ้ยา หรือชื่อยาที่ต้องใช้ใส่ไว้ในกระเป๋า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยแพทย์รับทราบ สามารถดูแลได้ทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานขอให้พกลูกอม น้ำหวานและยาประจำตัวมาด้วย ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทุกวัน
          ทั้งนี้หน่วยให้บริการทางการแพทย์ จะประจำอยู่ที่เต๊นท์บริเวณพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง รวม 12 จุด ได้แก่ บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์, สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานปิ่นเกล้า, สนามหลวงกองอำนวยการกรุงเทพมหานคร, สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง, ประตูวิเศษชัยศรี,ท่าช้าง,กระทรวงกลาโหม,ศาลหลักเมือง,สนามหลวงฝั่งด้านศาลฎีกา,ศาลาสหทัยสมาคม,รพ.สนามกองทัพบก,สนามหลวงตรงข้ามวัดมหาธาตุฯ นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยปฐมพยาบาลเดินเท้า สำรวจผู้เสี่ยงเป็นลม หรือเจ็บป่วย ในบริเวณที่มีประชาชนแออัด อีกด้วย
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ / ข่าว
นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล/ บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th