กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> FAQs
ชี้แจงกรณีกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ

วันที่ 26 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 6336 คน)

       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ขอชี้แจงกรณีมีข่าวในสังคมออนไลน์ว่าสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมศพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 ถึง 20 ม.ค. 2560 นั้น

          เรื่องนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ สอบถามไปยังสำนักพระราชวังแล้วได้รับการยืนยันว่า มิได้มีการกำหนดวันสิ้นสุดตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯได้ทุกวันจนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆสำนักพระราชวังจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 


                   


                                  ปัทมาวดี เหลือสม/ข่าว 

                                                นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล/บรรณาธิการ
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th