กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมประสานหอสมุด ๖๒ แห่งจาก ๕๐ ประเทศ ทั่วโลกรวบรวม-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์บทความ-ข่าว-ภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

วันที่ 23 ต.ค. 2559 17:33:49 (จำนวนคนอ่าน 268 คน)


รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมประสานหอสมุด ๖๒ แห่งจาก ๕๐ ประเทศ ทั่วโลกรวบรวม-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์บทความ-ข่าว-ภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมข่าว ภาพข่าว บทความรวมถึงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ซึ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยขณะนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหอสมุดที่เป็นเครือข่ายกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในประเทศต่างๆ รวม ๖๒ แห่งจาก ๕๐ ประเทศทั่วโลกแล้ว เพื่อให้หอสมุดฯแต่ละประเทศสืบค้น และตรวจสอบว่ามีสิ่งพิมพ์ใดบ้างที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อมูล ภาพ ภาพข่าวและสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมไว้มาจัดทำเป็นจดหมายเหตุ รวมทั้งจัดเก็บเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมอบหมายให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำรวจหนังสือและจัดทำมุมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเปิดให้สื่อมวลชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้ามาใช้บริการค้นคว้าข้อมูลต่อไป

เกศวรรณ ธนวัฒน์ / ข่าว
นิติยาภรณ์  หิรัญนิรมล / บรรณาธิการข่าว

จำนวนคนอ่าน 268 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th