กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ กองอำนวยการร่วม ฯ ท้องสนามหลวง

วันที่ 23 ต.ค. 2559 17:41:48 )

           พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้าศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ ( ศตส ) และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ( กอร.รส.) มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

             พล.อ.ประวิตร ฯ ได้กล่าวขอบคุณในนามของนายกรัฐมนตรีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและการจัดการสนับสนุนที่เป็นระบบและเพียงพอแก่ประชาชน ทั้งในด้านการดูแลปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ การจราจร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและรัดกุม กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดหลงของเด็กและผู้สูงอายุ และให้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดเคลื่อนที่เร็วสำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ   รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างทั่วถึงด้วย

                                                        เกศวรรณ  ธนวัฒน์  / ข่าว

                                                                   ..................................บรรณาธิการข่าว

 


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th