กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
กรมท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานทั่วประเทศในวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่ 23 ต.ค. 2559 16:49:12 (จำนวนคนอ่าน 366 คน)

ข่าวที๘๐ /๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น.
 
        กรมท่าอากาศยานเตรียมอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทั่วประเทศในวันหยุดต่อเนื่อง
       นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ทั้ง ๒๘แห่ง เตรียมการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางในวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มมากขึ้น และให้คงมาตรการเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทุกรูปแบบ โดยให้เข้มงวดการตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร โดยวิธีสุ่มตรวจ ทั้งจากเครื่อง X-RAY การตรวจค้นโดยตรงของเจ้าหน้าที่ การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร และบริเวณภายนอก ท่าอากาศยานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทั้งท่าอากาศยาน เพื่อดูความเคลื่อนไหวโดยรวม และตรวจค้นรถยนต์ก่อนเข้าท่าอากาศยานทุกคัน ทั้งนี้ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ เพื่อติดตามควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และให้เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานทุกแห่ง เพื่อดูแล พบปะพูดคุย แจกโบว์สีดำ และเชิญชวนให้ผู้โดยสารร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้จัดไว้สำหรับผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทุกท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน คาดว่าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนี้ จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมากกว่าปกติ จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารให้เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้า และขออภัยในความไม่สะดวกในขั้นตอนการตรวจก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้ กรมการท่าอากาศยานมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทุกท่าอากาศยานกรณีหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
 
                                                                                         นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ / ข่าว
                                                                                  นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล/ บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th