กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
รับอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ณ ห้องประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 23 ต.ค. 2559 16:11:04 (จำนวนคนอ่าน 473 คน)
 

ข่าวที่ ๘๑ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รับอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ณ ห้องประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ได้รับบริจาคสิ่งของจากประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อให้สิ่งของเหล่านี้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ศูนย์ประสานงานฯ จึงขอรับบริจาคสิ่งของ ดังนี้
- พัดลมตั้งพื้น ผงซักฟอก น้ำยาล้างพื้น เสื้อกันฝน ถุงซิปล็อค ขนาด ๔×๖ นิ้ว ถุงมือยาง กระดาษA๔ (ขาว ๒ ด้าน) ภาชนะใส่อาหาร (งดบริจาคกล่องโฟม)
- ยาสามัญประจำบ้าน ยาดม ยาหม่อง ผ้าเย็น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช และ เครื่องปรุงรส จำนวนมาก น้ำหวานกลิ่นสละ กลิ่นครีมโซดา เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก (งดรับบริจาค น้ำดื่ม กระดาษทิชชู่ ถุงดำ ชั่วคราวเนื่องจากขณะนี้มีผู้บริจาคจำนวนมาก)
ศูนย์ประสานงานฯ ขอรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจร่วมบำเพ็ญประโยชน์ลงทะเบียนได้ที่ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลาทำการของศูนย์ประสานงาน ฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒-๖๑๓ ๓๙๐๘ หรืออีเมล : volunteersfordad@gmail.com
 

ดนัย ไพรวัลย์ / ข่าว
นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล / บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th