กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามหน่วยที่จัดอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนบริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 22 ต.ค. 2559 16:57:15 )
 

วันนี้ (22 ตค.59)  นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่บริเวณหน้ากรมการรักษาดินแดน หน้าวังสราญรมย์ หน้าวัดพระเชตุพน ซึ่งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ หรือ ศตส. ได้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยให้บริการประชาชนทั้งอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา การปฐมพยาบาล และจุดจอดรถ เป็นต้น

         สำหรับจุดอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่จัดขึ้นทั้งหมด 16 จุด ณ บริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง ได้จัดที่บริเวณท้องสนามหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนสตรีวิทยา วัดราชนัดดา สนามม้านางเลิ้ง บริเวณด้านหน้าโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ  ภายใต้การบูรณาการและอำนวยความสะดวกของ กทม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
                                                                                                           
                                                                                                             ประพันธ์ศักดิ์ พุทธชาติ/ข่าว
                                                                                                  วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th