กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กทม.ขอความร่วมมือ อย่าทิ้งน้ำจากการย้อมผ้าลงแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ เนื่องจากกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 ต.ค. 2559 11:03:06 )

            นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แจ้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าจากการขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ ในช่วง การไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประชาชนบางส่วนนำเสื้อผ้าไปย้อมสีดำเพื่อสวมใส่ ซึ่งสารเคมีในสีย้อมผ้ามีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ ในปริมาณสูง หากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการจัดการกับน้ำเสีย โดยประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิตาวิเศษ เพื่อให้ความรู้และการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว 
         ทั้งนี้ น้ำทิ้งจากการย้อมสีผ้าซึ่งมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบนั้น หากปล่อยลงดินจะทำให้ เกิดการสะสมในดินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืช หากทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำ และลักษณะทางกายภาพของน้ำ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบมาเพื่อรองรับการบำบัดทางชีวภาพ แต่ไม่สามารถบำบัดสารประกอบของสีย้อมผ้าได้ หากมีน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าเข้าสู่ระบบบำบัดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร
         กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาชน อย่าทิ้งน้ำจากการย้อมผ้าลงดิน คลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และท่อระบายน้ำโดยตรง แต่ขอให้เก็บน้ำจากการย้อมผ้าใส่ภาชนะไว้ แล้วแจ้งสำนักงานเขต หรือสำนักการระบายน้ำ เพื่อจัดรถมารับน้ำเสียจากการย้อมผ้ารวบรวมไปบำบัดอย่างถูกวิธี หรือหากสะดวก ที่จะนำส่งน้ำเสียดังกล่าวด้วยตนเอง ให้ส่งไปที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี บริเวณถนนพระราม 3 เขตยานนาวา โทร. 0 2295 1148 - 52 ต่อ 1202 หรือโรงควบคุมคุณภาพน้ำห้วยขวาง ซอยประชาสงเคราะห์ 36 โทร. 08 9156 3062 จากนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประสานบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ให้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
         อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดรถเคลื่อนที่ไปให้บริการบำบัดน้ำจากการย้อมผ้า ณ บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ สำนักงานเขต ซึ่งจะมีการสำรวจจุดให้บริการย้อมผ้าในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการให้บริการจัดเก็บน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าในบริเวณต่างๆ ต่อไป                                         
                                                                                                   ธาระณี สะตะ/ข่าว
                                                                       วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th