กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Google (ประเทศไทย) เปิดให้ปวงชนชาวไทยและทั่วโลกแสดงความอาลัยผ่าน online

วันที่ 21 ต.ค. 2559 )
 
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Google (ประเทศไทย) เปิดให้ปวงชนชาวไทยและทั่วโลกแสดงความอาลัยผ่าน online
 
     กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ Google (ประเทศไทย) เปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทยและทั่วโลก ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผ่านเว็ปไซด์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ จับมือร่วมกับ Google (ประเทศไทย) เปิดพื้นที่ให้ปวงชนชาวไทยและทั่วโลกได้แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเว็ปไซด์ www.prd.go.th แล้วเลือก "แสดงความอาลัยออนไลน์ map of memory” โดยผู้ที่แสดงความอาลัยจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ถูกต้องเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏเป็นรูปโบว์สีดำบนแผนที่ตามตำแหน่งที่อยู่ของผู้ลงนามซึ่งแผนที่นั้นจะเป็นแผนที่โลก กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ซึ่งท่านจะได้ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้
***********************
นภาพร คำกล่อม/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th