กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนงดจุดเทียนบริเวณริมกำแพงวังและสนามหญ้า

วันที่ 21 ต.ค. 2559 19:29:32 (จำนวนคนอ่าน 343 คน)
 
กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนงดจุดเทียนบริเวณริมกำแพงวังและสนามหญ้า ***************************************************************    
         จากการที่มีประชาชนชาวไทยจำนวนมากแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการชักชวนกันผ่านสังคมออนไลน์ให้เตรียมเทียนสีขาว ดอกไม้สีเหลืองไปร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย ณ บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดเขม่าควันบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสนามหญ้าได้
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานคร ว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพกรุณามาด้วยใจ งดจุดเทียนบริเวณริมกำแพงวังและสนามหญ้า เนื่องจากการจุดเทียนมิใช่ธรรมเนียมการแสดงอาลัยตามประเพณีไทย หรือการถวายสักการะพระบรมศพที่ถูกต้อง และการจุดเทียนดังกล่าวจะทำให้กำแพงวัง และสนามหญ้าได้รับความเสียหาย
         สำหรับประชาชนที่ต้องการสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สามารถถวายพานพุ่มดอกไม้ หรือช่อดอกไม้ได้ 3 จุด คือ ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย และถนนมหาราช ทั้งนี้ดอกไม้ทั้งหมด กทม.จะรวบรวมไปไว้ ณ สวนสราญรมย์เพื่อ คัดแยกไปจัดทำเป็นสวนหย่อม 5 จุดโดยรอบพระบรมมหาราชวัง คือ ข้างถนนมหาราช ถนนสนามไชยตรงข้ามกระทรวงกลาโหม บริเวณจอฉายภาพ 2 จุดในท้องสนามหลวง หน้าสมาคมภริยาทหารเรือ และ หน้าสวนนาคราภิรมย์
 
 
 นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ / ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์../ บรรณาธิการข่าว

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th