กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7เปิดคลินิคหมอครอบครัวนิคมโนนสมบูรณ์ ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น พัฒนาระบบบริการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ด้านบริการสุขภาพ

วันที่ 22 ก.ย. 2559 )
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7เปิดคลินิคหมอครอบครัวนิคมโนนสมบูรณ์ ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น พัฒนาระบบบริการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ด้านบริการสุขภาพ

         

           นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุขเขตสุขภาพที่7 เป็นประธานเปิดคลินิคหมอครบครัวโนนสมบูรณ์ร.พ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

          นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงสวาธารณสุขเร่งรัดพัฒนาระบบบริการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ด้านบริการสุขภาพ บริการปฐมภูมิ ซึ่งในเขตเมืองการเข้าถึงบริการโรคพื้นฐานทั่วไปอยากลำบากเนื่องจากมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ 1-2 แห่ง ที่ให้บริการทั้งบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนจากเครือข่ายการบริการทุกระดับมีความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ฦโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมเป็นเครือข่ายบริการ เพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์หมออนามัย พยาบาล ทันตาภิบาลอาสาสมัครสาธารณสุข บริการองค์รวมครบทุกมิติตั้งเป้า 10 ปีคนไทยมีหมอประจำครอบครัว โรงพยาลาลสิรินธรจังหวัดขอนแกน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปดูแลหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6,  10 ,11 ต่อมายกระดับการบริการเป็น คลินิกหมอครอบครัว บริการใกล้บ้านใกล้ใจ ประชาชนเข้าถึงบริการ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอโนนสมบูรณ์รายงานว่าสืบเนื่องจาก สถาณการณ์ปริมาณของผู้เข้ารับบริการด้านการสาธารณสุข มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงต้องการลดความเลื่อมล้ำด้านการบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ก่อให้เกิดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ"คลินิกหมอครอบครัว"ขึ้น โดยมี 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode