กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ศสช./ข่าว

วันที่ 6 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1217 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดย นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ มีข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แจ้งเรื่องเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล รวมถึงเรื่องพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode