กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
"ผิงถาน" จุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการล่องเรือลัดเลาะเกาะแก่ง พร้อมสัมผัสความงามของท้องทะเล หาดทราย และแสงแดด

วันที่ 2 ก.ย. 2559 )
 
          หมู่เกาะผิงถาน (Pingtan Islands) ตั้งอยู่ใจกลางแนวชายฝั่งทะเลของมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยมีพื้นที่ดินเกือบ 400 ตร.กม. และถือเป็นพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้กับไต้หวันมากที่สุด เนื่องจากเกาะไห่ถาน ซึ่งเป็นเกาะหลักและเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลฝูเจี้ยนนั้น อยู่ห่างจากเมืองซินจู๋ของไต้หวัน ออกไปเพียง 68 ไมล์ทะเล

          เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ผิงถานได้ถูกจัดตั้งให้เป็นเขตนำร่องการพัฒนาโดยรวม (Pingtan Comprehensive Pilot Zone) อีกทั้งยังได้รับการยกระดับขึ้นเป็นเขตบริหารระดับมณฑลที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของมณฑลฝูเจี้ยนโดยตรง ต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เสนอขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างการเดินทางเยือนผิงถานว่า ควรมีการพัฒนาหมู่เกาะเหล่านี้ให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จากนั้นในเดือนเมษายน 2558 เขตผิงถาน ซึงเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน จึงได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ และยังได้ถูกกำหนดเป็นมาตุภูมิร่วมกันระหว่างประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวัน รวมทั้งเป็นหมู่เกาะท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ต่อมาในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สภามนตรีแห่งรัฐ หรือคณะรัฐมนตรีของจีน ได้ประกาศอนุมัติแผนพัฒนาผิงถานในฐานะหมู่เกาะท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ทำให้การพัฒนาและบุกเบิกผิงถานได้รับการผลักดันไปสู่อีกขั้น

          ผิงถานมีความได้เปรียบหลายประการในด้านทรัพยากร นโยบาย และการคมนาคมขนส่ง ความได้เปรียบด้านทรัพยากรสามารถสรุปได้เป็น 7 ด้าน (7S) ได้แก่ แสงแดด (Sunshine) ทราย (Sand) ทะเล (Sea) หิน (Stone) ช่องแคบ (Strait) แหล่งช้อปปิ้ง (Shopping) และกีฬา (Sport) ความได้เปรียบด้านนโยบายสามารถเห็นได้จากทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ กล่าวคือผิงถานมีสถานะเป็นทั้งเขตนำร่องการพัฒนาโดยรวม เขตการค้าเสรี และหมู่เกาท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ผิงถานจึงเป็นสถานที่แห่งเดียวในจีนที่รวมนโยบายสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน 3 นโยบายไว้ด้วยกันในคราวเดียว ในส่วนของการคมนาคมขนส่ง ผิงถานมีทั้งเครือข่ายคมนาคมครอบคุลมพื้นที่ภายในหมู่เกาะ และมีสะพานสองแห่งที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอก สำหรับการขนส่งทางทะเลนั้น มีเรือบรรทุกสินค้าหลายลำ อาทิ เรือ Haixia และ Lina ที่แล่นไปตามเส้นทางทะเลสีทองอร่ามระหว่างไต้หวันและผิงถาน นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของหมู่เกาะยังมีสะพานข้ามช่องแคบอีกแห่งชื่อว่า Fuping Railway Strait Bridge สะพานความยาว 16 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นทั้งทางหลวงและทางรถไฟ โดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561 สะพานแห่งนี้จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากเกาะผิงถานไปยังสนามบินฉางเล่อเหลือเพียง 30 นาที ส่วนการเชื่อมต่อไปยังสนามบินแห่งอื่นๆ นั้นจะมีการดำเนินการก่อสร้างตามแผนในเร็วๆ นี้เช่นกัน

          การอนุมัติแผนพัฒนาดังกล่าวทำให้ผิงถานกลายเป็นหมู่เกาะท่องเที่ยวระหว่างประเทศแห่งที่สองที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ต่อจากเกาะไห่หนาน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดรับการพัฒนาใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

          ที่มา: Tourism Development Bureau of Pingtan Comprehensive Pilot Region 

          ลิงค์ภาพประกอบ:
           http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=275312 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode