กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 ส.ค. 2559 )
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้า่งความรู่ความเข้าใจและพิจารณารับรองมาตรฐาน

วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2559 ) เวลา 10.00 น ณ ห้องดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแ่กน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผุู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่ายและชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมนเกิดการเรียนรู่และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มาตรฐานการพัฒนาตามความต้องการของผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง และมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง เพิ่มกลไกล 4 ประเภท คือ
ผุู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร/เครือข่ายและชุมชน ภายใต้หลักคิดหัวใจการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ ชุมชนมีความสมัครในในการพัฒนาและเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานบูรณาการของภาคีการพัฒนา ผลการพิจารณา ผู้นำชุมชน 66 คน กลุ่มองค์กรชุมชน 29 กลุ่ม เครือข่ายองค์กรชุมชน 23 เครือข่าย ชุมชน 28 ชุมชนรวม 146 คน 
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode