กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียนร้อยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559

วันที่ 26 ก.ค. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียนร้อยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559
          วันนี้( 26 กรกฎาคม 2559 ) เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผุู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559 นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่้าวว่า ตามที่จังหวัดขอนแ่ก่นตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2559 จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งจังหวัดที่ 2327/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการการแก้ปัญหาการชุมนุมประท้วง อันเนื่องมาจากการออกเสียงประชามติ เนื่องจากบางจังหวัดบัญชีผู้มีสิทธิอกเสียงประชามติถูกทำลายหรือสูญ และบางพื้นที่มีการนำป้ายหรือข้อความที่มีลักษณะบิดเบือนอาจทำให้เกิดความเข้าในผิดในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริต และเที่ยงธรรม พร้อมหารือแนวทางกำหนดมาตรการสืบสวนขยายผล เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด เตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อย และในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ขอนแก่นกำหนดเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์คนขอนแก่นแน่นแฟ้นออกไปออกเสียงประชามติ ฺBIG DAY มีคนร่วมงาน 10,000 คน ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดรินไนท์ทีวี ช่อง 9 อสมท.ไปทั่วประเทศและนานาประเทศเพื่อเห็นถึงความสมานสามัคคีและศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดขอนแก่น ส่วนการลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด ขอนแ่ก่น จัดที่ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 4,304 คนหรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ WWW. KhonTHai .com กรมการปกครอง โดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode