กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Golden Band ยื่นขอล้มละลายต่อศาล พร้อมประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์เดิมทั้งหมด หลังกลุ่มเจ้าหนี้อนุมัติ

วันที่ 26 ก.ค. 2559 )
IQML
 

          ซัสคาทูน, ซาสแกตเชวัน--25 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

          TSX.V (NEX Board): GBN.H

          การยื่นขอล้มละลายตามกฎหมาย Bankruptcy and Insolvency Act ที่บริษัท Golden Band Resources Inc. ("Golden Band") ได้ยื่นต่อกลุ่มเจ้าหนี้ ("คำขอ") ได้รับการอนุมัติจากกลุ่มเจ้าหนี้แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

          ปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ระหว่างการอนุมัติจากศาล โดยมีเนื้อหาดังนี้:

          ก) Procon Resources Inc. หรือผู้ถือหุ้นแทน หรือนอมินี ("Procon") เข้าซื้อหุ้นของ Golden Band ตามการเสนอซื้อ ("Stalking Horse Credit Bid"); และ
 
          ข) หุ้นที่มีอยู่เดิมและผลประโยชน์จากหุ้นทั้งหมดใน Golden Band ("Existing Equity Interests") จะถูกบอกเลิก เพิกถอน และระงับสิ้นไป โดยจะมีการออกผลประโยชน์จากหุ้นใหม่ของ Golden Band ให้แก่ Procon

          ราคาซื้อจาก Procon ตามข้อเสนอ Stalking Horse Credit Bid นั้นครอบคลุมถึงข้อผูกพันที่ Golden Band มีกับ Procon ภายใต้ข้อตกลง Credit Agreement (ประมาณ 19.6 ล้านดอลลาร์ รวมต้นทุนและค่าวิชาชีพ) เช่นเดียวกับข้อผูกพันทั้งหมดของ Golden Band ตามที่อ้างถึงใน DIP Term Sheet และข้อผูกพันใดๆของ Golden Band ที่ยังไม่ยุติ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษตามที่กล่าวถึงใน DIP Obligations โดยคาดว่าวันปิดสมุดลงทะเบียนคือวันที่ 12 สิงหาคม 2559

          เนื่องจากขั้นตอนการซื้อขายและชักชวนการลงทุนนั้นไม่สามารถให้ราคาเสนอซื้อที่มีมูลค่ามากกว่าที่ระบุไว้ในข้อเสนอ Stalking Horse Credit Bid ได้ จึงได้มีการยื่นข้อเสนอ Stalking Horse Credit Bid ของ Procon ต่อศาลเพื่อขอรับการอนุมัติเมื่อได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด

          รายละเอียดของการพิจารณา ("การพิจารณา" ) ซึ่งศาลจังหวัดซาสแกตเชวันจะพิจารณาการอนุมัติคำขอล้มละลายนั้น มีดังนี้:

         ที่ตั้ง:Court House, 520 Spadina Crescent East, Saskatoon, Saskatchewan, Canada.
         วันและเวลา:วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ตามเวลา Mountain Daylight Time
         เว็บไซต์ข้อมูลประกอบการพิจารณา: http://www.bowragroup.com/#!golden-band-resources/edi9w 

          ด้วยความเคารพอย่างสูง

          Golden Band Resources Inc.,
          "Paul Saxton"
          Paul Saxton ซีอีโอ

          ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับข้อความและข้อมูลในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความหรือข้อมูลที่เป็นไปในลักษณะคาดการณ์อนาคต ข้อความอื่นๆทั้งหมดนอกเหนือจากข้อมูลความจริงในอดีต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนงาน จุดประสงค์ หรือความคาดหวังของ Golden Band Resources Inc. (บริษัท) ในการปรับโครงสร้างและระดมทุนที่อาจเกิดขึ้น ถือว่าเป็นข้อความคาดการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งนี้ ไม่มีหลักประกันว่าข้อความดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานจริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่ได้คาดการณ์ไว้ในข้อความเหล่านี้ สำหรับปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างไปจากแผนงานหรือความคาดหวังของบริษัทนั้น ประกอบด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในการรับข้อเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามความเห็นชอบของบริษัท การอนุมัติที่จำเป็นจากฝ่ายกำกับดูแลหรือจากผู้ถือหุ้น ความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายกำกับดูแล ความทันเวลาของการอนุมัติจากรัฐบาลหรือฝ่ายกำกับดูแล รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆที่ระบุไว้ในที่นี้ และที่บริษัทได้ยื่นไว้เป็นระยะ ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงข้อมูลบริษัทตามเวลาสมควร

          TSX Venture Exchange และ Regulation Services Provider (ตามคำจำกัดความในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

          ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:
          โทร: 604-682-6852
          อีเมล: info@goldenbandresources.com 
          เว็บไซต์: www.goldenbandresources.com 

          หรือ

          The Bowra Group, Trustee:
          Kristin Gray
          โทร: 780-809-1224
          อีเมล: kgray@bowragroup.com เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode