กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เอ็มม่า วัตสัน จับมือ UN Women เตรียมเผยรายงานความเท่าเทียมทางเพศ

วันที่ 21 ก.ค. 2559 )
 
นิวยอร์ก--21 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อิ นโฟควสท์

          UN Women ร่วมมือกับอธิการบดีมหาวิทยาลั ยชั้นนำของโลก เผยรายงานว่าด้ วยความเสมอภาคทางเพศในแวดวงการศึ กษาเป็นครั้งแรก

          สาระสำคัญ:
          ภายใต้โครงการ HeForShe IMPACT 10x10x10 นางพุมซิเล เอ็มแลมโบ งะคูกา รองเลขาธิการและผู้อำนวยการองค์ การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (UNESCO) และเอ็มม่า วัตสัน นักแสดงสาวชาวอังกฤษและทูตสั นถวไมตรีของ UN Women ร่วมด้วยอธิการบดีจากมหาวิทยาลั ยชั้นนำของโลก 10 แห่ง (Georgetown University, Hong Kong University, University of Leicester, Nagoya University, Oxford University, University of Sao Paulo, Sciences Po, Stony Brook University, University of Waterloo และ University of the Witwatersrand) จะมาร่วมในงานแถลงข่าวเพื่อเปิ ดเผยรายงาน HeForShe IMPACT 10x10x10 University Parity Report [http://www.heforshe.org/ impact] เป็นครั้งแรก โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่สำนั กงานใหญ่สหประชาชาติในมหานครนิ วยอร์ก ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.45 น.

          ผู้เข้าร่วมประชุม:
          เอ็มม่า วัตสัน นักแสดงสาวชาวอังกฤษและทูตสั นถวไมตรีของ UN Women
          พุมซิเล เอ็มแลมโบ งะคูกา รองเลขาธิการและผู้อำนวยการ UN Women
          อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ UNESCO

          สถานที่:
          ห้องประชุม S-237 สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก

          วันและเวลา:
          วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. ถึง 11.45 น.

          สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการทำข่ าว ณ สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ ในมหานครนิวยอร์ก ต้องได้รับการรั บรองจากสหประชาชาติก่อน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.un.org/en/media/ accreditation/ 

          กรุณายืนยันการเข้าร่ วมงานภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยส่งอีเมลมาที่ HeForShe@unwomen.org 

          ช่องทางการพูดคุย: ท่านสามารถติดตามทวิตเตอร์ @HeForShe และร่วมแบ่งปันความคิดเห็นผ่ านแฮชแท็ก #HeForShe #IMPACT10x10x10 #ParityReport

          เกี่ยวกับ UN Women
          องค์การเพื่อสตรีแห่ งสหประชาชาติ (UN Women) เป็นหน่วยงานหนึ่ งของสหประชาชาติที่มุ่งส่งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่ มพลังการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยเป็นองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิ ทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงในระดั บสากล เพื่อเร่งให้เกิดความเท่าเที ยมทางเพศในสังคมโลก กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.unwomen.org 

          เกี่ยวกับโครงการ HeForShe
          โครงการ HeForShe ริเริ่มโดย UN Women โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุ นความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยการเปิดเวทีให้ผู้ชายและเด็ กชายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงทำงานร่วมกับสตรีในฐานะพั นธมิตรที่มีความเท่าเทียมกัน และนำทัศนคติด้านความเท่าเที ยมทางเพศที่ได้ร่วมแบ่งปันกั นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุ กคน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.heforshe.org/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode