กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมจัดทำแผ่นพับโครงการ National e-Payment โครงการ โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 15 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3178 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ
               การดําเนินการประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ ทางประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ กรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการออกแบบแผ่นพับ เกี่ยวกับโครงการ National e-Payment แสดงรายละเอียดของโครงการต่างๆ ประกอบด้วย โครงการที่ ๑ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ "พร้อมเพย์ PromptPay” โครงการที่ ๒ ขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่ ๓ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่ ๔ e-Payment ภาครัฐ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินของไทยให้เป็นการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด "ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย” เป็นการส่งผ่านสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ สะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง และเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย
              กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังจัดพิมพ์เผยแพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ แผ่น ในระยะแรก จะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบและโครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและสามารถติดตามโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://www.epayment.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode