กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 83/2559 กรมเจ้าท่า กำหนดลดหย่อนและยกเว้นค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 1 ก.ค. 2559 )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดให้เรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุ และยกเว้นค่าโดยสารเรือแก่คนพิการ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา                            เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา 
กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน                ได้กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้เรือเดินประจำทาง โดยให้ผู้ประกอบการลดหย่อนและยกเว้นค่าโดยสารเรือเดินประจำทาง                        ในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่
1. ท่าปากเกร็ด – วัดเตย 10. ท่าช้าง – ท่าวังหลัง
2. ท่าเทศบาลปากเกร็ด – ท่าวัชรีวงศ์ 11. ท่าช้าง – ท่าวัดระฆัง
3. ท่าบางศรีเมือง – ท่าเทศบาลนครนนทบุรี 12. ท่าเตียน – ท่าวัดอรุณ
4. ท่าวัดเขมา – ท่าวัดค้างคาว 13. ท่าปากคลองตลาด – ท่าวัดกุฎีจีน – ท่าวัดกัลยาณมิตร
5. ท่าบวรมงคล – ท่าปากคลองเทเวศร์ 14. ท่าราชวงศ์ – ท่าดินแดง
6. ท่าเทเวศร์ – ท่าวัดคฤหสบดี 15. ท่าสี่พระยา – ท่ารถไฟคลองสาน
7. ท่าพระจันทร์เหนือ – ท่าพระปิ่นเกล้า 16. ท่าโอเรียนเต็ล – ท่าวัดสุวรรณ
8. ท่าพระจันทร์เหนือ – ท่ารถไฟ 17. ท่าสะพานสาทรฝั่งพระนคร – ท่าสะพานสาทรฝั่งธนบุรี
9. ท่าพระจันทร์เหนือ – ท่าวังหลัง 18. ท่าวิบูลย์ศรี – ท่าพระสมุทรเจดีย์     
สำหรับรายละเอียดของการลดหย่อน และยกเว้นค่าโดยสาร มีดังนี้
1. การลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร                                                                                              
- ให้ลดหย่อนค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าโดยสารปกติซึ่งผู้สูงอายุต้องแสดงบัตรผู้สูงอายุที่ออกโดยกรมเจ้าท่าต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยผู้สูงอายุสามารถขอทำบัตร เพื่อแสดงขอใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนค่าโดยสารได้ ณ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า อาคาร 1 ชั้น 2 และศูนย์บริการร่วมคมนาคมท่าเรือสะพานตากสิน ในวันและเวลาราชการ
2. การยกเว้นค่าโดยสาร
- ให้ยกเว้นค่าโดยสารแก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี
- ให้ยกเว้นค่าโดยสารแก่คนพิการที่แสดงบัตรประจำตัวคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ                     ความมั่นคงของมนุษย์ 
- ให้ยกเว้นค่าโดยสารแก่เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร              
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 0 2233 1311 – 8 ต่อ 288

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม 2559
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode