กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้โรงเรียน

วันที่ 30 มิ.ย. 2559 )
 

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้โรงเรียน         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จัด โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2559

         นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำความตกลงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2559 และสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมในโรงเรียน เช่น เขียนเรียงความ คำขวัญ รวมทั้งให้นักเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในครอบครัว ชุมชน และเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode