กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น ประจำปี 2559น้อมนำคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

วันที่ 29 มิ.ย. 2559 )
 

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น ประจำปี 2559น้อมนำคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

 

          นายำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตยไทขอนแก่น ประจำปี 2559 กิจกรรม : ขยายผล "หมู่บ้านตามรอยพ่อ....สานต่อ....วิถีพอเพียง" จัดโดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับที่การปกครองจังหวัดขอนแก่น

          นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ แนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความตระหนักให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมนำคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตน โดยผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายอำเภอ และปลัดอำเภอ กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 500 คน บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

           
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode