กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดขอนแก่น( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)

วันที่ 16 ต.ค. 2554 )
ปภ.จังหวัดขอนแก่น
 
สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดขอนแก่น( ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ) สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่วิกฤต 9 อำเภอ 30 ตำบล 200 หมู่บ้าน12,722 ครัวเรือน 44,856 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น ชนบท อุบลรัตน์ มัญจาคีรี น้ำพอง บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน และอำเภอหนองเรืออพยพราษฎรใน 3 อำเภอ 6 ตำบล 19 หมู่บ้านการให้ความช่วยเหลือ. จังหวัดสนับสนุนเรือท้องแบน 55 ลำพร้อมเครื่องยนต์เรือ33เครื่อง เรือไฟเบอร์ 202 ลำ รถ GMC 3 คัน-มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน62,257 ชุด สถานการณ์น้ำท่าลำน้ำเชิญ ไหลผ่าน อ.ภูผาม่านอ.ชุมแพ อ.หนองเรือ เข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ สภาพลำน้ำเชิญ ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.91 เมตร (ระดับตลิ่ง 221.34 ม. (รทก.) ระดับน้ำ 2 1 8 .43 ม . ( ร ท ก . )แนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานการณ์ทั่วไป การให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์น้ำ น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2554)- ระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด182.00 ม.รทก.- ระดับน้ำเก็บกักปัจจุบัน183.22 ล้าน ลบ.ม.-ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด 2,431.30 ล้าน.ลบ.ม.- ป ริม า ณ น้ำ เ ก็บ ปัจ จุบัน2,915.18 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 119.90 ของความจุ(เกินความจุ483.88ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 19.90% )- ป ริม า ณ น้ำ ไ ห ล เ ข้า อ่า ง54.37 ล้าน ลบ.ม.- ปริมาณน้ำที่ระบายออก52.48 ล้าน ลบ.ม.- ปริมาตรน้ำ ในปัจจุบันมีมากกว่า ปี 2553 ในห้วงเวลาเดียวกัน 809.71 ล้าน ลบ.ม.) สรุป พื้นที่ประสบภัย 26 อำเภอ193 ตำบล 2,143 หมู่บ้านราษฎรจำนวน 200,305 ครัวเรือน909,114 คน ความเสียหาย ถนน 1,399 แห่ง คอสะพาน 7 แห่ง ท่อระบายน้ำ 17 แห่ง วัด 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1แห่ง ฝาย 9 แห่ง โรงเรียน 8 แห่ง ด้านการเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 339,461.5ไร่ ,บ่อปลา/ 8,730 ไร่ รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ440 ล้านบาท เสียชีวิต 7 ราย- อ.หนองเรือ 3 ราย เสียชีวิตการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบอำนาจให้อำเภอใช้เงินทดรองราชการฯ (เงิน 50ล้านบาท) ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่เสียหายจากอุทกภัยการช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000บาท ตามนโยบายรัฐบาล ผ่าน ครม.เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 บ้านพักอาศัยของราษฎรที่ถูกน้ำ ท่วมฉับพลัน/น้ำ ป่าไหลหลากได้รับความเสียหายจำนวน 1,333ครัวเรือน ขณะนี้ 605 ครัวเรือน จังหวัดได้ส่งรายชื่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว (ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสินแล้ว จำนวน 569 ครัวเรือน คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นข่าว/พิมพ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode