กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 )
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น

 

            วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2559 ) เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมพระ
ธาตุขามแก่น ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแ่ก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแนวทางและเป้าหมายของแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามติคณะรัฐมนตรี จังหวัดขอนแ่กนขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมเทศบาลตำบลนำ้พอง ทต.ลำน้ำพอง ม่วงหวานและเทศบาลตำบลกุดน้ำ้ใสจัดทำแผนปฏิบัติการ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 19 กลยุทธ์ 21 มาตรการและ 73 โครงการงบประมาณ ระยะเวลา 5 ปี 4,211,924,400 บาท
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode