กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์

         วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น     รัฐบาลกำหนดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ พื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์มีพื้นที่18,587 ไร่ แนกเป็นพื้นที่การเกษตร 13,986 ไร่(75.24%) และที่อยู่อาศัย4,601 ไร่(24.76%)  อาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมพืชที่ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง สวนยางพาราไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัวปี พ.ศ.2558 – 2560 มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ในการปลูกข้าวนาปีมากที่สุด จำนวน                     974 ครัวเรือน รองลงมาคือ มันสำปะหลัง จำนวน 206 ครัวเรือน พืชผัก  150 ครัวเรือน และอ้อย 147 ครัวเรือน

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode