กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 )
 

 ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564     

           

             วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น ณ ห้องดอกคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากกระทรวงมหาดไทยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว่า  การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สำนักงานกพร. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คณะ ถึงแนวทางการปฏิบัติและเชื่อมดยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยการประสานและเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดรวมถุงแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งตัองบูรณาการแผนหมู่บ้าน ตามแนวประชารัฐจากประชาชนเพื่อความต้องการของประชาชนที่แท้จริงขอให้จังหวัด ทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทบทวนผลดำเนินการวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โดยให้นำนโยบายรัฐบาล ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12มาเป็นกรอบในการพัฒนาให้ความสำคัญของปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ประสารแผนพัฒนาระดับพื้นที่ แผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล/ท้องถิ่น เชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode