กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
รายงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)16 ต.ค. 54

วันที่ 17 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 482 คน)
 
งานรับบริจาคเงินและสิ่งของ
1. บริจาคเงิน
- มีผู้บริจาคเงินสด จำนวน 262 ราย        เป็นเงิน     1,188,918.50 บาท
- มีผู้บริจาคในกล่องรับบริจาค                 เป็นเงิน        147,708.50 บาท
                                                 รวมเป็นเงิน                      1,336,627     บาท
 
รวมยอดบริจาคสะสม 9 วัน                       เป็นเงิน     65,934,043.19 บาท
 
2. การบริจาคสิ่งของ
- มีผู้บริจาคสิ่งของ จำนวน 364 ราย จำนวน 405,579 ชิ้น
- ไดจัดส่งนำสิ่งของให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 75 คัน
- ได้จัดส่งนำสิ่งของให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
 
โดยส่งในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย
2.1 พระนครศรีอยุธยา
2.2 นนทบุรี
2.3 นครสวรรค์
2.4 ชัยนาท
2.5 ปทุมธานี
2.6 กรุงเทพมหานคร
2.7 อุทัยธานี
2.8 อ่างทอง
2.9 สิงห์บุรี
2.10 ลพบุรี
2.11 สระบุรี
2.12 นนทบุรี
 
ยอดรวมบริจาคสะสม 9 วัน                        จำนวน 6,516,690 ชิ้น เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode