กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
หน่วยทหารพัฒนาการที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค2จัดโครงการสานฝันวัยใส สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความภูมิใจในแผ่นดินตอบปัญหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ AEC

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 )
 

หน่วยทหารพัฒนาการที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค2จัดโครงการสานฝันวัยใส

สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความภูมิใจในแผ่นดินตอบปัญหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ AEC

           พันเอก ธีระยุทธ จินหิรัญ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกงทัพไทยเปิดเผยว่า  โครงการสานฝันวัยใส โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อแนะแนวทางการวางแผนเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การประกวดเรียงความ ประกวดกลอนแปด และการประกวดจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ เยาวชนไทยกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (11 มิ.ย. 2559) ที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น หน่วยทหารพัฒนาการที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการสานฝันวัยใส

ในรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการให้รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า หลีกเลี่ยงอบายมุขหรือสิ่งมอมเมา มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความภูมิใจในแผ่นดินเกิด ร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน ความรัก ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินสำหรับโครงการสานฝันวัยใส โดยนักเรียน ทหารและนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป็นแบบอย่างและแนะนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงจากอบายมุขและ สิ่งเสพติด มีสำนึกดีต่อสังคม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมในงานมีมากมาย อาทิ การประกวดเรียงความ หัวข้อ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ "เยาวชนกับการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ AEC , โดยเฉพาะกิจกรรมการเดินโชว์เครื่องแบบเครื่องแต่งกายประจำสถาบันต่างๆ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแนะนำสถานศึกษาจากรุ่นพี่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษา ให้แก่น้องๆ ในการนำไปตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode