กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ป.ป.ช. ขอนแก่นจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และสร้างการสร้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

วันที่ 3 มิ.ย. 2559 )
 

ป.ป.ช. ขอนแก่นจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และสร้างการสร้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

          ในวันนี้ ( 3 มิถุนายน 2559 ) เวลา 09.00 ณ โรงแรมวิวิช อ.เมืองขอนแก่นป.ป.ช. ขอนแก่นจัดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และสร้างการสร้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตนายพิเชษฐ์ พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ด้านตรวจราชการเป็นประธาน เปิด นายทรงพล จำปาพันธ์ กรรมการปปช.ขอนแก่นร่วมต้อนรับ

         นายประวิตร บุตรศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ขอความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคมของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาส ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืน สามารถนำไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เครือข่าย ภาคประชาสังคมของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้องโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

            มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข่าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า ธรรมาภิบาลจังหวัด สื่อมวลชน อาสาสมัครสาธารณสุข และภาคประชาสังคม 300 คนนคร โดยการดำเนินกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565 ) การเสวนาเรื่อง กลำกลการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการป้องกันและปราบการทุจริต

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode