กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการพิเศษเพื่อปะชาชนผู้ยากไร้นำเงินรายได้จากกาชาดจังหวัดคืนสู่ประชาชน ทั้ง 26 อำเภอ

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 )
 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการพิเศษเพื่อปะชาชนผู้ยากไร้นำเงินรายได้จากกาชาดจังหวัดคืนสู่ประชาชน ทั้ง 26 อำเภอ 
                         นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเพื่อปะชาชนผุู้้ยากไร้นำเงินรายได้จากกาชาดจังหวัดคืนสู่ประชาชน ทั้ง 26 อำเภอ เน้นช่วยเหลือผู้ยากไร้คนดีของสังคมและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารมีการมอบทุนการศึกษาและเสริมสร้างสุขลักษณะ 26 อำเภอ ๆละ 1 โรงเรียน เป็นเงิน 780,000 บาท โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา บ้านมั่นคง26 หลัง หลังละ 74,400 บาท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ไปมอบหลังที่ 22 ที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน หลังที่23  วันที่ 15มิถุนายน 2559
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode