กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคู่มือกำหนดการเก็บสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 30 พ.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคู่มือกำหนดการเก็บสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
              
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุน g-cloud จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบจัดเก็บจากโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode