กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 31 พ.ค. 2559 )
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     

นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน” ครั้งที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนในอนาคตสร้างคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในภาคต่างๆ มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นแตกต่างกัน เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ จึงมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอาหารและยา (อย.)  ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตสินค้า      ได้เพียงพอต่อความต้องการ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย   ต่อผู้บริโภค ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับจังหวัด มุ่งให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ 350 คน ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน มีความรู้และมีความตระหนักถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความรับผิดขอบต่อสังคม เป็นการเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถนำภารกิจงานบริการด้านห้องปฏิบัติการให้บริการต่อสังคมชุมชน ในพื้นที่ภูมิภาค

 

-ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

       


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode