กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแ่ก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.) ครั้งที่ 8 /2559ผูู้้ต้องหา 378 คน ของกลาง 39,933 เม็ด

วันที่ 30 พ.ค. 2559 )
 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแ่ก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.) ครั้งที่ 8 /2559ผูู้้ต้องหา 378 คน ของกลาง 39,933 เม็ด

           วันนี้ ( 30 พค 2559 ) เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแ่กน นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแ่กน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแ่ก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.) ครั้งที่ 8 /2559 สรุปสถานการณ์ยาเสพติดเดือนพฤษภาคม 2559 ห้วง 1-25 พฤษภาคม 2559 ยาบ้า 372 ราย ผูู้้ต้องหา 378 คน ของกลาง 39,933 เม็ด กัญชาแห้ง 18 ราย ผู้ต้องหา 20 คน ของกลาง 19.5 กรัม รวม 390 รายผู้ต้องหา 398 คนการบำบัดฟื้นฟู สมัครใจ 1,590 คน(ร้อยละ 97.94 ) บังคับบำบัด 1,585 คน(ร้อยละ 158.5) ระบบต้องโทษที่ฟื้นฟูู 87 คน ร้อยละ 21.7 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครการยาเสพติด 303 แห่ง 16,978 คน โรงงานสีขาว 26 แห่งเยี่ยม/ประมเินร้านเกมส์ 220 แห่ง ดำเนินการตามพรบ. 2 แห่ง ขับเคลื่อน ROAD MAP เดือนมิถุนายน 16 อำเภอเป็นหมู่บ้าน 1 อำเภอต้นแบบยาเสพติดอบรมหมู่บ้านประชารัฐ ชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพต ิด 142 หมู่บ้าน จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 6 ครั้งและแถลงผลงานศอ.ปส.จ.ขก. จำนวน 1 ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแ่กน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode