กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ แจ้งประชาชน เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในทางหลวง หมายเลข ๓๕๐๒

วันที่ 14 ต.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ เปิดเผยว่า ตามที่แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณงานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐ (สระบัวก่ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ (ดอนไร่) ที่ กม.๑๑๗+๕๔๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาที่ สพ.๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เริ่มสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระยะเวลาทำการ ๔๕ วัน นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าเตรียมความพร้อมในบริเวณโครงการก่อสร้าง และจะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ทันที โครงการฯ ได้ประสานงานและวางแผนร่วมกับผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการเป็นช่วง ๆ และให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยการจราจร และเน้นย้ำให้ดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้อำนวยการจราจรให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางและประชาชนสองข้างทางให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการก่อสร้างจะต้องมีการขนส่งวัสดุ การกองวัสดุ การขุด-ถม ตามวิธีการก่อสร้าง ในการนี้อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนสองข้างทาง เกิดความไม่สะดวก และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางได้ แขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ จึงขอแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ และโปรดระมัดระวังในการเดินทาง หากไม่ได้รับความสะดวกหรือพบเห็น สิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถติดต่อ นายเชาวลิต นาประจุล ผู้ควบคุมงาน โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๙๗-๐๗๐๐ หรือแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๒-๒๑๓๓เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode