กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศเป็นเมืองแห่ง MICE City

วันที่ 12 พ.ค. 2559 )
 

ขอนแก่นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศเป็นเมืองแห่ง MICE City 

              นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  GPP  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 - 2556 นั่นแสดงให้เห็นว่า จังหวัดขอนแก่นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยในปี 2556 มีมูลค่า 190,826 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ และเป็นลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่นในปี สาขาภาคนอกเกษตร สาขาอุตสาหกรรม  รองลงมาคือ การศึกษา และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น พบว่า สาขาการผลิตที่มีการขยายตัวมากที่สุด คือ สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 20.1 รองลงมา คือ สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวร้อยละ 19.4  จังหวัดขอนแก่น มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 29,785 ครัวเรือน  มีพื้นที่เพาะเลี้ยง 29,507 ไร่  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีจำนวนลดลง โดยสัตว์น้ำจืดที่จับได้ 5 อันดับแรก คือ ปลานิล  ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลาดุก  และปลาหมอ ขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้านในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยความเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต อีกทั้ง ขอนแก่น กำลังพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว ขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางราชการ มีหน่วยงานตั้งอยู่กว่า  200 แห่ง  ศูนย์รวมสถาบันอุดมศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศ มีศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน  มีโรงแรมระดับ 5 ดาวต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วจังหวัด มีสนามบินที่พร้อมให้บริการถึงวันละ 32 เที่ยวบินในอนาคต  จากศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทำให้จังหวัดขอนแก่นถูกเลือกเป็น 1 ใน 5 จังหวัดของประเทศ เป็นเมืองแห่ง MICE City  ในปัจจุบันมีโรงแรมจำนวน 252 แห่ง มีห้องพักรวมทั้งสิ้น จำนวน 8,163 ห้อง การคมนาคมสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ    จากข้อมูลจำนวนประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีปัจจุบันซึ่งล่าสุด คือ ข้อมูล จังหวัดขอนแก่นมีประชากรจำนวน 1,790,049 คน (ชาย  884,822 คน หญิง 905,227 คน) นับเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ขอนแก่นได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว  โดยอำเภอที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด คือ อำเภอมัญจาคีรีมีผู้สูงอายุ   ร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งจังหวัด  และอำเภอที่มีผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ อำเภอเขาสวนกวางมีผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.4 ของประชากรทั้งจังหวัด

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode