กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

วันที่ 11 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 2792 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

การนิเทศและติดตามงานของ
หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
   นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือชี้แจงข้อมูลในส่วนที่จำเป็นให้บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้ทราบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ คำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสามารถรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
 
     ศรัญญา สิทธิพล ภาพ / ข่าว
     ดลภัทร การธราชว์ / บรรณาธิการ
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode