กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสถิติปทุมธานี “สำมะโนอุตสาหกรรม”

วันที่ 27 เม.ย. 2559 )
สำนักงานสถืติจังหวัดปทุมธานี
 

สำนักงานสถิติปทุมธานี"สำมะโนอุตสาหกรรม”ลงพื้นที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม นี้

เพิ่มความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมย้ำความมั่นใจ

ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่โยงใยข้อ กม. และภาษี

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี เดินหน้าจัดทำ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2560” ส่งพนักงานแจงนับ หรือ "คุณมาดี”ลงพื้นที่สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินการอุตสาหกรรม จากสถานประกอบการ ทั่วประเทศ พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูล       ไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม นี้

            นายจำลอง เก่งตรง สถิติจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการผลิตซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโนบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศ ได้จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมขึ้น

            สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31  ธันวาคม  2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ "คุณมาดี” สวมเสื้อโปโลสีแดงเลือดหมูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการ          สำมะโนอุตสาหกรรม ที่มีบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการทุกประเภททั่วประเทศ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากผู้ประกอบการทุกประเภทที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามคาบเวลาข้างต้น และจะดำเนินการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2560

            "สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่เชื่อมโยงภาษี เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบาย และพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ สำหรับผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนขยายกิจการ บริหารและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตนกับกิจการอื่นๆ             ในส่วนของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งทางราชการได้ออกไว้เพื่อใช้แสดงตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode