กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นประชุมบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี-น้ำพอง ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 20 เม.ย. 2559 )
 

ขอนแก่นประชุมบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี-น้ำพอง ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เริ่มสูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในหนองน้ำสาธารณะเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ
          นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการในจังหวัดลุ่มน้ำชี-น้ำพอง หารือว่าด้วยน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและรองรับปริมาณน้ำในลำน้ำพอง และลำน้ำชี จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง

 ต้องบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ขณะนี้โครงการชลประทานหนองหวายมีมาตรการช่วยข้าวนาปีให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างไม่มีปัญหา ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะมีมาตรการขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรงดทำนาปรังเด็ดขาด  ประสานการประปาขอข้อมูลความต้องการน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปี  ขอนแก่นประสบปัญหาภาวะฝนแล้งตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ประสบภัยทั้งจังหวัดขณะนี้ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนของ อบจ., เทศบาล, และ อบต. ให้เริ่มสูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในหนองน้ำสาธารณะเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ หรือเก็บให้ได้มากที่สุด โดยสูบจากลำน้ำชี และลำน้ำพองเป็นหลัก จากนั้นจะประกาศห้ามสูบน้ำจากทุกแห่งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งสั่งห้ามไม่ให้สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งระบบ โดยเฉพาะการจัดหาอาชีพเสริมให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งด้วย 

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode