กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2559

วันที่ 20 เม.ย. 2559 )
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2559

              กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2559 กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด สร้างความเป็นครอบครัวในสังคม(งานวันแห่งครอบครัว)

            วันนี้ ( 20 เมษายน 2559) ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคราอบครัวเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2559 กิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด สร้างความเป็นครอบครัวในสังคม(งานวันแห่งครอบครัว) สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อ่พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาครอบครัวแบบบูรณาการ ผลักดันสู่แผนจังหวัด กำหนดประเด็นการประชุมสมัชชาครอบครัว หัวข้อปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งข้อมูลจังหวัดขอนแก่นจำนวนครัวเรือนในท้องถิ่น  445,575 ครัวเรือนประชากร 1,372,675 คนหญิง 697,510 คน ชาย 675,165 คนพบปัญหาด้านการมีงานทำและรายได้ มากที่สุดทำให้มีหนี้สิน รองลงมา ปัญหาติดสุรา สถานการณ์ครอบครัวพบปัญหาครอบครัวหย่าร้าง หัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม  ไม่เลี้ยงดูบุพการี และความรุนแรงในครอบครัว

          

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode