กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
นายกรัฐมนตรีสั่งให้ 14 จังหวัด ร่วมเป็นจังหวัดพี่ จังหวัดน้อง ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันที่ 13 ต.ค. 2554 )
 
· ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.) แจ้งว่า : นาย
พระนาย สุวรรณรัฐ รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองผู้อำนวยการ ศปภ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีดำริให้มีการแก้ไขปัญหาในลักษณะจังหวัดพี่ จังหวัดน้อง โดยจับคู่จังหวัดช่วยเหลือกัน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในลักษณะจังหวัดพี่ จังหวัดน้อง โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัด ช่วยกันระดมปัจจัย สิ่งของช่วยเหลือ เช่น เรือท้องแบน เสื้อชูชีพ อาหารแห้ง เป็นต้น ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ให้จังหวัดที่สนับสนุนจังหวัดที่ประสบปัญหา ได้ใช้งบประมาณร่วมกันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของจังหวัดที่ประสบปัญหา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
สำหรับจังหวัดที่ให้การสนับสนุนดังกล่าวไปช่วยดูแลประชาชนจังหวัดที่ประสบอุทกภัย มีดังนี้
- จังหวัดชุมพรและจังหวัดเพชรบุรี ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดราชบุรี ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดเพชรบุรี ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดอุดรธานี ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปทุมธานี
- จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร ให้ช่วยเหลือจังหวัดประชาชนจังหวัดลพบุรี
- จังหวัดขอนแก่น ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดอ่างทอง
- จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชัยนาท
- จังหวัดนครราชสีมา ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
- จังหวัดจันทบุรี ให้ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode