กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 7 เม.ย. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นโยบายผู้บริหารจากการประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รายงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายงานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ กรมประชาสัมพันธ์โปร่งใส ระหว่าง ผอ.ศสช. กับ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ศสช. การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของ กปส. ประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงผลการดำเนินงานของ กลุ่ม/ฝ่าย ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลมงกุฏราชการสำหรับบุคลากรที่มีผลงานดีและขยันในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับนายอนุสรณ์ อัครนิติ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนางสาวณิชาภา รัตนโชติกุล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
 
ติดตามข่าวสารทาง facebookเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode