กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น.

วันที่ 12 ต.ค. 2554 )
 
นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง มาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทำให้จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเป็น 7 อำเภอแล้ว ประกอบด้วย อำเภอบางเลน, นครชัยศรี, สามพราน, ดอนตูม อำเภอกำแพงแสน, พุทธมณฑล และอำเภอเมืองนครปฐม มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 67 ตำบล 510 หมู่บ้าน และราษฎรได้รับความเดือดร้อน รวม 72,957 คน 22,447 ครัวเรือน ซึ่งมีความเสียหายรวมมูลค่าในเบื้องต้นประมาณ 21, 197,087.00 บาท ประกอบด้วย ด้านทรัพย์สิน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 5,108 หลัง และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 170 สาย สะพาน 10 แห่ง วัด 10 แห่ง โรงเรียน 8 แห่ง โรงงาน 2 แห่ง ส่วนด้านการเกษตร ความเสียหายเบื้องต้นของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก กรณีอุทกภัยในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2554 ในพื้นที่การเกษตรของอำเภอนครชัยศรี บางเลน พุทธมณฑล กำแพงแสน สามพรานและอำเภอดอนตูม ปรากฏว่า ขณะนี้ มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายสะสมจำนวน 31,110.50 ไร่ เป็นข้าว 25,887.50 ไร่, พืชสวน 2,847 ไร่, พืชไร่ 1,376 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 2,630 ราย สำหรับการคาดหมายสถานการณ์และการเฝ้าระวังนั้น สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม รายงานพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดนครปฐม ท้องฟ้ามีเมฆมาก(5-8 ส่วน/10 ส่วน) กับจะมีฝนและฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม.ต่อชม. ส่วนสถานการณ์น้ำ ในวันพรุ่งนี้(13 ต.ค.54) อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งตรวจสอบแนวป้องกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลระดับน้ำ ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง ต.บางเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำวัดได้ 3.23 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 23 เซนติเมตร (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2 เซนติเมตร.) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังพื้นที่เกษตร ในเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กำลังไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่เกษตรด้านบน (ทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด) ทำให้ระดับน้ำในคลองพระยาบันลือ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งหรือแนวป้องกันที่เสริมใหม่อยู่ 25 เซนติเมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน(11 ตค.54) 2 เซนติเมตร (ระดับตลิ่งใหม่ 3.50 ม.) และได้มีการเปิดบานระบาย เพื่อรับน้ำเข้าพื้น ที่เกษตรฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน ซึ่งจะส่งผลถึงอำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล และทางด้าน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม รายงานว่าสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ดังนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง(T13) จังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำท่าจีน 3.23 เมตร จากระดับตลิ่ง 3.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่า 23 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ สถานีวัดน้ำบางไทรป่า(T15) ระดับน้ำท่าจีน 2.69 เมตรจากระดับตลิ่ง 2.20 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่า 49 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ สถานีวัดน้ำนครชัยศรี(T1) ระดับน้ำท่าจีน 2.16 เมตร จากระดับตลิ่ง 1.70 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่า 46 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ และสถานีวัดน้ำสามพราน(T14) ระดับน้ำท่าจีน 3.71 เมตร จากระดับตลิ่ง 4.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำต่ำกว่า 29 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ลดลง 3 เซนติเมตร สถานการณ์เฝ้าระวังอยู่ ส่วนสภาพน้ำท่าในคลองสายสำคัญ ได้แก่ คลองพระยาบันลือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 25 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตร สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีน ปริมาณน้ำ 14.40 ลบ.ม.ต่อวินาที, คลองพระพิมล ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 43 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร ซึ่งสูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนปริมาณ 22.25 ลบ.ม.ต่อวินาที, คลองมหาสวัสดิ์ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 29 เซนติเมตร เมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนปริมาณ 13.75 ลบ.ม.ต่อวินาที, คลองบางภาษี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 60 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 ลดลง 25 เซนติเมตร สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนปริมาณ 18.00 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองลำพญา ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 55 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 เพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนปริมาณ 2.00 ลบ.ม.ต่อวินาที และคลองประชาศรัย ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งที่เสริมใหม่ 51 เซนติเมตร เปรียบเทียบเมื่อวันที่ 11 ต.ค.54 ลดลง 2 เซนติเมตร สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนปริมาณ 2.40 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่ง จังหวัดนครปฐม โดยผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม (นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ดำเนินการลดระดับน้ำในช่วงเวลาน้ำลด และเร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมทั้งเปิดพื้นที่การเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วให้เป็นพื้นที่รับน้ำนอกจากจังหวัดนครปฐมได้ร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ ๓ สาขานครปฐม นำเรือจำนวน 28 ลำ ประจำตามจุดต่างๆ 6 จุด เพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนอย่างเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมได้จัดเตรียมความพร้อมให้มีจุดพักพิง จำนวน 129 จุด รองรับประชาชนได้ประมาณ 90,000 คน และมีพื้นที่ให้ประชาชนจอดรถ จำนวน 2 จุด ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 3,000 คัน พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วย สำหรับการให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานในจังหวัดนครปฐม ได้เข้ามาดูแลและระดมให้ความช่วยเหลือหลายๆ ด้านในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว และโรงเรียนการบิน กำแพงแสน ได้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินและสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-3499 6502 และ 0-2155 7206 สำหรับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม แจ้งที่โทรศัพท์ 0-3434-0230, 0-3434-0241 (สุชาดา พรห มจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode