กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เฮย์ กรุ๊ป ออกหนังสือใหม่เรื่อง “The Enemy of Engagement” วิเคราะห์ผลกระทบจากความคับข้องใจของพนักงาน

วันที่ 13 ต.ค. 2554 )
 
ฟิลาเดลเฟีย--(บิสิเนสไวร์)--11 ต.ค. 2554

ผลวิจัยเผย ความคับข้องใจเป็น "ฆาตกรเงียบ” ที่ทำลายผลิตภาพในสถานที่ทำงาน

ความคับข้องใจของพนักงานเป็นภัยเงียบที่คืบคลานอยู่ในองค์กรต่างๆ แต่ถึงกระนั้นกลับแทบไม่มีการเผชิญหน้าหรือรับรู้ จากการเปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่า The Enemy of Engagement นั้น ความคับข้องใจบั่นทอนความกระตือรือร้นและความทุ่มเทของพนักงานผู้ที่มีความใส่ใจในงานของตนเองอย่างแท้จริง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรซึ่งจำเป็นอย่างมากในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง พนักงานเหล่านี้ให้ความสนใจกับการสร้างผลงาน และซ่อนความไม่พอใจของพวกเขาเอาไว้ไม่ให้เจ้านายล่วงรู้
"พนักงานที่มีความรู้สึกคับข้องใจนั้นต้องการประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมาก แต่กลับถูกขัดขวางด้วยอุปสรรคต่างๆภายในองค์กร หรือก ารขาดแคลนแหล่งทรัพยากร” มาร์ก รอยัล (Mark Royal) ผู้ร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้และที่ปรึกษาอาวุโสของเฮย์ กรุ๊ป กล่าว "หัวหน้าต้องถามคำถามที่ตรงประเด็น และจัดการกับปัญหาอย่างทันท่วงที มิเช่นนั้นบริษัทก็อาจจะต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและมีความใส่ใจในองค์กรอย่างลึกซึ้ง”
The Enemy of Engagement มุ่งประเด็นไปที่ผลิตภาพที่ลดลงอันเนื่องมาจากความคับข้องใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร จากการวิจัยโดยผู้เขียน มาร์ค รอยัล และทอม แอ็กนิว (Tom Agnew) พบว่า ในจำนวนพนักงานทั้งหมดนั้น พนักงานที่มีความรู้สึกคับข้องใจมีสัดส่วนถึง 20% หรือมากกว่า ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมหาศาลด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน บุคลากรที่มีความสามารถ และรายได้
การลดความคับข้องใจ ไม่เพียงแต่จะผูกพันพนักงานไว้ได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย การวิจัย* ของผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้นและอัตราการลาออกที่ลดลง โดยบริษัทที่ให้ความสำคัญกับทั้ งสองประเด็นดังกล่าว มีรายได้ขยายตัวกว่าบริษัทที่มุ่งเน้นแต่การว่าจ้างพนักงาน อยู่ถึง 4.5 เท่า นอกจากนี้ พบว่า บริษัทใดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและมีพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั้น มีอัตราการลาออกโดยสมัครใจลดลงถึง 54%
"ความคับข้องใจไม่ใช่ปัญหาของ ‘พนักงาน’ แต่เป็นปัญหาขององค์กร” ทอม แอกนิว ผู้ร่วมเขียนหนังสือและที่ปรึกษาอาวุโสของเฮย์ กรุ๊ป กล่าว "หัวหน้าต้องรับฟังข้อมูลต่างๆ และทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานที่รู้สึกไม่พอใจเหล่านี้”
The Enemy of Engagement ยังมุ่งประเด็นไปที่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ และเสนอความคิดของผู้บริหารในการรับมือกับปัญหาแต่ละเรื่อง สำหรับสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พนักงานเกิดความคับข้องใจ ได้แก่
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเป้าหมายและผลการดำเนินงาน: พนักงานเกือบหนึ่งในสามระบุว่า หัวหน้าของพวกเขาไม่สามารถถ่ายทอดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับทีมได้อย ่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อจำกัดด้านทรัพยากร: พนักงานจำนวนหนึ่งในสามรายงานว่า พวกเขาไม่มีทรัพยากรและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้สำเร็จลุล่วง ขณะที่พนักงานมากกว่าครึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานที่ไม่เพียงพอในส่วนงานของตน
- อำนาจที่ไม่ชัดเจน: พนักงาน 30% ระบุว่า พวกเขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะดำเนินงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธภาพ และมากกว่า 40% รู้สึกว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลบตามมาทำให้พวกเขาไม่กล้าดำเนินการหรือตัดสินใจ

สามารถซื้อหนังสือ The Enemy of Engagement ได้ทางเว็บไซต์ของเฮย์ กรุ๊ป ที่ www.haygroup.com/ww/enemyofengagement

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Enemy of Engagement หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ กรุณาติดต่อ แอนเดรีย ฟรายด์แมน (Andrea Friedman) ที่อีเมล Andrea@blisspr.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ +1 212-584-5476

&nbs p; เกี่ยวกับเฮย์ กรุ๊ป อินไซต์
เป็นเวลากว่า 35 ปีที่ เฮย์ กรุ๊ป อินไซต์ (Hay Group Insight) ซึ่งเป็นแผนกวิจัยผลสำรวจของเฮย์ กรุ๊ป ได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากที่สุดในโลก เพื่อสร้างมูลค่าผ่านทางการใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์จากการวิจัยผลสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ภารกิจของเราคือช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถมองเห็นอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร รวมทั้งขจัดอุปสรรคเหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของพนักงานรายบุคคล ทีมงาน และทั่วทั้งองค์กร
การสำรวจความคิดเห็นของเรามีการให้ข้อมูลตอบกลับจากพนักงาน ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับสูงและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเฮย์ กรุ๊ป
เฮย์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกซึ่งทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้เป ็นความจริง เราพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ จัดระเบียบกำลังคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยสำนักงาน 84 แห่งใน 48 ประเทศ เราทำงานกับลูกค้ากว่า 7,000 รายทั่วโลก ทั้งที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกอุตสาหกรรมหลักๆ ท่ามกลางความท้าทายทางธุรกิจที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และช่วยให้องค์กรต่างๆตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง

*ข้อมูลนี้ได้มาจากฐานข้อมูลของ เฮย์ กรุ๊ป อินไซต์ ซึ่งรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานกว่า 4 ล้านคนทั่วโลกที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดต่อ: สำหรับเฮย์ กรุ๊ป
แอนเดรีย ฟรายด์แมน (Andrea Friedman)
โทรศัพท์: +1 212-584-5476
อีเมล: Andrea@blisspr.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode