กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 12 ต.ค. 2554 )
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) : แจ้งว่า นายธีระพงษ์ โสดาศรี รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมือง เพื่อควบคุม สั่งการอย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศปภ. โดย กปส. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการแก่สื่อสารมวลชนประสานงานสื่อมวลชนทุกแขนงในการติดตามการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐสู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปส. ได้ปรับผังรายการโดยย้ายห้องส่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดจาก ศปภ. ดอนเมือง รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมตลอดจนความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกันนี้ยังส่งผู้สื่อข่าวเกาะติดสถานการณ์รายงานข่าว พยากรณ์อากาศ และรายงานข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode