กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2558 จำนวน 85 กองทุนตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 29 มี.ค. 2559 )
 

การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2558 จำนวน 85 กองทุนตามแนวทางประชารัฐ

                     จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการ ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

                     นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการ ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศณษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในวันที่ 28 มีนาตม 2559พิจารณาเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2558 จำนวน 85 ทุนจาก 16 อำเภอ อ.เมือง 15 กองทุน พล 4 กองทุน นำ้พอง 5 กองทุน ภูเวียง 11 กองทุน หนองเรือ 8 กองทุน หนองสองห้อง 3 กองทุน บ้านไผ่ 20 กองทุน ชุมแพ 1 กองทุน พระยืน 2 กองทุนและอ.แวงใหญ่ 1 กองทุน ชนบท 5 กองทุน มัญจาคีรี 1 กองทุน เขาสวนกวาง 4 กองทุน บ้านแฮด 3กองทุน ซำสูง 1 กองทุน บ้านฝาง 1 กองทุน จากการดำเนินการทั้งหมดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2,448 กองทุนกองทุนหมู่บ้าน 2,340 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 108 กองทุน จำนวนเงิน 5,403,792,000 บาท
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode