กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

วันที่ 23 มี.ค. 2559 )
 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

        นายอภิชาติ ตั้งประเสริฐ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิต โดยให้เป็นความร่วมมือของภาครัฐกับโรงงานงานและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย กำหนดจัดพิธีลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับสถานประกอบกิจการผลิตน้ำตาลจากอ้อย สมาคมชาวไร่อ้อย และตัวแทนการเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น ณ ห้องมงกุฏเงิน โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นโดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฐานะภาครัฐ ที่ต้องพัฒนาความรู้ ด้วยวิธีการแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก กำกับดูแล ตรวจแรงงานสถานประกอบการพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดตรวจติดตามประเมินผล  โรงงานต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กผิดกฎหมายแรงงานบังคับภาคโรงงาน กลุ่มเกษตรกรรณรงค์ให้เกษตรกรสมาชิกต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและร่วมมือสนับสนุน ภาครัฐ โรงงานในการป้องกันแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ สอบถามโทร. 0-4323-6737
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

la

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode