กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2558/59

วันที่ 23 มี.ค. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2558/59

                  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวงรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังสนับสนุนสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปใช้หมุนเวียนรับซื้อมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี รวม 12 เดือน 1กุถมภาพันธ์ -11 กรกฎาคม 2559

                 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2558/59 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 จำนวน 2 โครงการคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก มันสำปะหลังในระบบน้ำหยด โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี 2558/59 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดความเสี่ยงต่อผลกระทบภัยแล้ง และ เพิ่มเติมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวงรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังสนับสนุนสินเชื่อกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไปใช้หมุนเวียนรับซื้อมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี รวม 12 เดือน 1กุถมภาพันธ์ -11 กรกฎาคม 2559 โดยติดต่อ ธกส.พื้นที่ เพื่อเข้าร่วมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มกำกับดูแลพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 043-220941 
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส. ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode