กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

วันที่ 17 มี.ค. 2559 )
 

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร

เนื่องด้วยมีคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อคนต่างด้าว จึงได้ขอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากอยู่เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขและระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 1.ในกรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว ในกรณีดังกล่าวนี้คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 90 วัน ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่งวันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกอาณาจักร และคนต่างด้าวซึ้งอยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ส่วนคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 3 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกนอกอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 5 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร      2. ในกรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมดำเนินคดี  ในส่วนของกรณีที่ 2 นี้ คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตไม่เกิน 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ส่วน คนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร3.คำสั่งนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ คนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกอาณาจักรก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และคนต่างด้าวซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

 ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode