กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 17 มี.ค. 2559 )
 


จังหวัดเลยเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 และจัดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์  ลาว และกัมพูชา  รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี  หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559  และเพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดเลยได้ประกาศรายละเอียดของกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา ให้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขอรับใบอนุญาตทำงาน โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และเคยทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรสีชมพู ที่จดทะเบียนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติปี 2557 และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ ที่ผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว ได้รับหนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล โดยกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้งสองกลุ่มนี้สิ้นสุดการทำงานในวันเดียวกันคือวันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเลย จะเปิดให้บริการเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่และขอรับใบอนุญาตทำงาน ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ (ยกเว้นที่ตรงกับวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 17.00 น. ขอให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่จดทะเบียนเมื่อปี 2557 และถือใบอนุญาตทำงาน นำแรงงานต่างด้าวไปยื่นขอรับบัตรประจำตัวใหม่และใบอนุญาตทำงาน ได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย  และในระหว่างช่วงเวลาที่ดำเนินการอยู่นั้นหากแรงงานไม่ได้ทำงานกับนายจ้างรายเดิม แต่ประสงค์จะทำงานต่อ  ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ แต่เมื่อแรงงานได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นตามที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเห็นสมควร  ส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นจะเรียกเก็บตามอัตราและระเบียบของทางราชการที่แต่ละหน่วยงานที่กำหนดไว้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042 – 812042 ในวันและเวลาราชการ.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode