กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พาสปอร์ตรถยนต์ ใช้ข้ามแดนได้เฉพาะ ไทย กับ ลาว เท่านั้น

วันที่ 17 มี.ค. 2559 )
 

ขนส่งจังหวัดเลยชี้แจงพาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ได้เฉพาะประเทศไทยกับประเทศลาวเท่านั้นส่วนการนำรถไปใช้ในประเทศอาเซียนอื่นนั้นไม่ต้องใช้พาสปอร์ตรถ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการนำรถเข้าเฉพาะแต่ละประเทศ

นายณัฐวัชต์ สันติกูล ขนส่งจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพาสปอร์ตรถยนต์สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในกลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ โดยไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตใดๆ เพิ่มเติมนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและขอให้ยุติการเปิดรับ หรือส่งต่อข้อมูลกันไป เนื่องจากหนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ตรถประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล (เล่มสีม่วง)  กำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะการนำรถจากประเทศไทยเข้าไปในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เท่านั้น ซึ่งเป็นการทำความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับลาวให้สามารถนำรถยนต์รถโดยสารและรถบรรทุกไปใช้ในประเทศลาวได้ แต่ต้องมีเอกสารกำกับรถให้ครบถ้วน ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำไปใช้ในระหว่างประเทศ ที่จะต้องมีพาสปอร์ตรถ เครื่องหมายแสดงประเทศหรือสติกเกอร์ตัวที (T) สำหรับติดรถ  หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อใช้ในใช้รถนอกราชอาณาจักร  ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ และใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบพลาสติกซึ่งจะแสดงข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษกำกับไปด้วย ซึ่งผู้ที่ต้องการขอทำพาสปอร์ตรถ สามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศอัตราค่าธรรมเนียม 55 บาท ค่าหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถอีก 20 บาท  หลักฐานที่ใช้ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีที่เป็นรถของนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง กรณีรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบริษัทไฟแนนซ์ ให้นำรถออกนอกประเทศได้  โดยจะได้รับพาสปอร์ตรถพร้อมเครื่องหมายแสดงประเทศ ภายในวันที่ยื่นคำขอ และพาสปอร์ตรถดังกล่าวนี้จะมีเวลาสิ้นสุดอายุตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถยนต์ประจำปีด้วย 

ขนส่งจังหวัดเลยกล่าวต่อไปว่า การนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกไปใช้ในประเทศอาเซียนอื่นนอกจากประเทศลาวแล้ว กรมการขนส่งจะดำเนินการแปลเฉพาะคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ในส่วนของเอกสารประกอบการขอผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ .
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode